Strona główna » O szkole » Misja szkoły

Piątek, 14 grudnia 2018. Imieniny Alfreda, Izydora, Zoriny

Biuletyn Informacji Publicznej

Misja szkoły

MISJA
Zespołu Szkół Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie

Jesteśmy szkołą:


1. Bezpieczną.
2. Prowadzącą szeroki zakres działań dydaktycznych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
3. Zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną.
4. Pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju talentów i zainteresowań , nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych, ale także w różnego rodzaju konkursach, kołach , wycieczkach.
5. Promującą zdrowy styl życia.
6. Przyjazną rodzinie i bliską dzieciom. Żadne dziecko nie jest u nas anonimowe.
7. Wspierającą ducha porozumienia i współpracy między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby oraz możliwości psychofizyczne.
3. Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w statucie współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

Ostatnio edytowane przez Małgorzata Kaniuka-Paradowska, dnia 21/10/2015 - 10:07


[ do góry ]
Projekt i wykonanie: ifuture interactive